Plynové kotle BAXI

Řešení pro SVJ a bytová družstva

Stavebnice kaskádové kotelny s regulací 2 topných okruhů a TV

  • modulovaný výkon 5,4 – 97,4 kW,
  • energetická účinnost **** (92/42/CEE) s ekologickým spalováním – třída NOx5 (NOx < 70 mg/kWh)

Jak asi víte, náklady spojené s výrobou tepla stále rostou. A problémy ohledně rostoucích nákladů jsou ještě výraznější tehdy, kdy je váš dům závislý na dálkovém vytápění (teplárna nebo bloková kotelna pro více objektů). V takových případech jsou kontrola a regulace nákladů na vytápění a přípravy teplé vody velmi omezené. Vlivem starých rozvodů a kolektorů není ani možné plně využít výhod, které nové technologie moderních zdrojů tepla nabízejí.

Proto pokud to podmínky stavby dovolují, doporučujeme zřízení vlastní domovní kotelny, jejíž způsob provozu může uživatel přizpůsobit přesně na míru svým požadavkům a maximálně tak optimalizovat provozní náklady. Pro takový případ Vám značka Baxi nabízí to nejlepší řešeni: technologie kaskádové kotelny. Jedná se dle konkrétního případu o sestavu dvou až tří kondenzačních kotlů o různých výkonech, řízených kvalitním nadřazeným regulačním systémem značky Siemens.

baxi-kaskada-01

Toto řešení je ideální pro menší až středně velké bytové domy, kde se jejich vlastníci resp. uživatelé mohou osamostatnit ze závislosti na dodávkách centrálního zásobování teplem. Pokud o takovéto změně reálně uvažujete, neváhejte nás kontaktovat. Rádi za Vámi přijedeme a poskytneme maximální podporu v oblastech projektování, realizaci takového zařízení a poradenství v oblasti financovaní, včetně výpočtu návratnosti vložené investice.

Nejbližší servisní místo

BDR Thermea (Czech republic) s.r.o.

Jeseniova 2770/56
130 00 Praha 3
Tel.: +420 271 001 627
Email: baxi@bdrthermea.cz