Využijte různé formy evropských dotací s kotli BAXI!

Využijte s vybranými plynovými kotly BAXI různé formy evropských dotací! 12. dubna 2016

Vedle nabídky špičkové technologie plynových kotlů BAXI máte možnost získat s těmito produkty rovněž finanční podporu z evropských fondů formou dotací za předpokladu splnění určitých předpokladů.

Jednou z možností, jak získat zmíněnou finanční dotaci je zapojení se do programu s názvem Nová zelená úsporám. Od roku 2008 bylo díky tomuto ověřenému dotačnímu programu přiděleno přes 20 mld. korun více jak 74 tisícům žadatelů. Pro období let 2014 – 2021 je v plánu vyčlenit pro tuto formu evropské dotace dalších 27 mld. korun. Její uplatnění se nově  vztahuje, vedle majitelů rodinných domů, také na vlastníky bytových domů. Další novinkou je možnost získání dotace na fotovoltaické panely pro domácnosti s využitím elektrické energie k vlastní spotřebě. Maximální výše podpory pro jednoho žadatele je 5 mil. korun.

S cílem zvýšit kvalitu služeb spojených s výběrem, instalací a provozem vybraných plynových kotlů BAXI jsme se rozhodli spojit své síly v oblasti poradenství ohledně získání dotací v programu Nová zelená úsporám se společností Comfort Space a.s.. Se získáním zmíněných dotací je spojena především tvorba velmi kvalitní přípravné dokumentace, která je základním předpokladem pro úspěšné vyřízení a finální přidělení dotace. Společnost Comfort Space a.s. staví v této činnosti na několikaletých praktických zkušenostech z realizace mnoha projektů pro rodinné i bytové domy po celé ČR. Jinými slovy, svůj čas můžete poté v daleko větší míře věnovat výběru té nejvhodnější technologie pro plynové vytápění se značkou BAXI.

Alternativní formou pro získaní podpory při nákupů vybraných kotlů značky BAXI je využití tzv. Kotlíkové dotace, což znamená zapojení se do Operačního programu Životního prostředí 2014-2020, jejímž řídícím orgánem je Ministerstvo životního prostředí. O tuto formu dotace ze zmíněného operačního programu si můžete zažádat jako fyzická osoba, pokud jste vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti určené k bydlení. Dotace na nový kotel je poskytována formou jednorázové investiční účelové podpory a její výše se pohybuje v rozmezí 60-85% uznatelných nákladů, což odpovídá přibližně částce 127 500,-Kč na jednoho žadatele. Dotace je uznatelná u těch kotlů značky BAXI, splňujících požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (EKODESIGN) a jejich prováděcích předpisů. I v tomto případě se neváhejte s poradenstvím obratit na náš prodejní tým společnosti BAXI.

SVT kódy jednotlivých produktů BAXI naleznete v sloupečku SVT u příslušných řad kotlů/solárních panelů.