BAXI PLATINUM umí 1:10

BAXI PLATINUM umí 1:10 21. května 2012

Plynule řízený výkon plynového kondenzačního kotle je základním předpokladem energeticky, a tedy i nákladově úsporného provozu. Čím méně startů v provozu kotle, tím lépe.

facePlynule řízený výkon plynového kondenzačního kotle je základním předpokladem energeticky, a tedy i nákladově úsporného provozu. Čím méně startů v provozu kotle, tím méně přechodných stavů, souvisejících se zajištěním bezpečností provozu, do kterých patří například i částečné ochlazení spalovací komory následkem profukování vzduchem před zapálením hořáku. I když negativní vlivy startů jsou u moderních kotlů oproti minulosti velmi potlačeny, špičkové kotle se startům, pokud možno, zcela vyhýbají. Napomáhá tomu vývoj konstrukce kotlů a zdokonalování jednotlivých mechanických prvků ve spojení s růstem schopností řídicí elektroniky, které umožnilo roztáhnout rozsah modulace výkonu kotlů až na poměr 1:10. Tímto modulačním rozsahem nyní disponuje většina kotlů BAXI nové řady PLATINUM.

Schéma kotlů LUNA PLATINUM GA, vlevo s průtokovou přípravou teplé vody v deskovém výměníkuTechnika kondenzačních kotlů BAXI řady PLATINUM umožňuje daleko větší využití paliva než je tomu u tradičních kotlů. Normovaný stupeň využití (účinnost k výhřevnosti paliva) dosahuje u těchto kotlů až 109,8 % a snížení emisí NOx a CO až o 80 % oproti klasickým kotlům bez kondenzace. Plynové kondenzační kotle BAXI řady PLATINUM pracují v rozsahu výkonů od 2 kW do 33 kW a jsou tak vhodné pro byty s vlastním vytápěním až po malé objekty. Slouží jako zdroje tepla pro teplovodní vytápění nebo také k přípravě teplé vody, a to buď průtokovým ohřevem v deskovém výměníku, nebo v zásobníku.

LUNA PLATINUM HT

Pouze pro vytápění, případně pro průtokovou přípravu teplé vody, je určena řada LUNA PLATINUM HT. I kotle pouze pro vytápění však mají integrován třícestný ventil a řídicí systém, který umožňuje zajistit přípravu teplé vody v dodatečně instalovaném zásobníku.

NUVOLA PLATINUM HT

foto2V kotlech druhé řady NUVOLA PLATINUM HT 24, resp. 33, je standardně vestavěn 40-litrový zásobník teplé vody. Studená pitná voda, přiváděná do zásobníku, je ohřívána otopnou vodou přes výměník ve tvaru dvojité spirály disponující dostatečně velkou teplosměnnou plochou pro dodávku 13,8, respektive 18,9 litr/min teplé vody při jejím ohřevu o ΔT = 25 °C. Při ohřevu na vyšší teplotu při ΔT = 35 °C je kapacita přípravy
teplé vody stále dostatečně vysoká 9,8, resp. 13,5 litr/min.

Společné parametry

 • Max. přetlak otopné vody 3 bar
 • Rozsah regulace teploty otopné vody 25÷80 °C
 • Rozměry (výška × šířka × hloubka):
  • LUNA PLATINUM 763 × 450 × 345 mm
  • NUVOLA PLATINUM 950 × 600 × 466 mm
 • Hladina hluku ve vzdálenosti 1 metr < 45 dB(A)
 • Stupeň elektrického krytí (EN 60529) IPX5D

Jsou-li kotle vybaveny některým ze způsobů přípravy teplé vody, může být nastavena její teplota v rozsahu 35 až 60 °C. Maximální tlak vody v okruhu teplé vody je 8 bar. Pokud je nebezpečí, že tlak v rozvodu pitné vody bude vyšší, je možné tuto situaci řešit instalací redukčního tlakového ventilu na přívodu pitné vody.

 

Základní parametry kotlů BAXI LUNA PLATINUM HT a NUVOLA PLATINUM HT:

  LUNA PLATINUM HT NUVOLA PLATINUM HT
Typ typ 1.12 1.18 1.24 1.32 24 33 24 33
Jmenovitý tepelný výkon TOPENÍ 80/60°C kW 12,0 16,9 24,0 32,0 20,0 28,0 20 28
Jmenovitý tepelný výkon TOPENÍ 50/30 °C kW 13,1 18,4 26,1 34,8 21,7 30,5 21,8 30,5
Redukovaný tepelný výkon TOPENÍ 80/60 °C kW 2,0 2,0 2,4 3,2 2,4 3,3 2,4 3,3
Redukovaný tepelný výkon TOPENÍ 50/30 °C kW 2,2 2,2 2,7 3,5 2,7 3,6 2,7 3,6
Účinnost jmenovitá při 80/60 °C % 97,7 97,6 97,6 97,6 97,7 97,6 97,7 97,7
Účinnost jmenovitá při 50/30 °C % 105,7 105,8 105,5 105,5 105,4 105,4 105,8 105,4
Účinnost při 30% výkonu % 108,0 108,0 107,6 107,6 107,6 107,7 107,6 107,7
Objem vody expanzní nádoby litr 8 8 8 10 8 10 8 10
Třída NOx 5 (EN297 – EN483)

mg/

kWh

25,4 29,5 24,7 31,1 20,1 34,0 16,1 34,0
Jmenovitý elektrický příkon W 95 110 120 130 120 145 130 145
Hmotnost čistá kg 34,5 34,5 34,5 37,5 38,5 39,5 65,5 67,5

Odkouření

Kotle nové řady BAXI LUNA PLATINUM HT a BAXI NUVOLA PLATINUM HT jsou v tzv. uzavřeném provedení, tedy s nuceným přívodem spalovacího vzduchu z vnějšího prostředí C13, C33, C43, C53, C63 a nebo C83, ale mohou být provozovány i s přívodem vzduchu z vnitřního prostředí jako B23. Výhoda přívodu spalovacího vzduchu z vnějšího prostředí, kterým není kotel nijak provozně omezován a není snižována
jeho provozní bezpečnost, pokud by došlo k laickému zásahu do cesty zajišťující přívod vzduchu (utěsnění větrací mřížky, výměna oken, dveří za nové, těsné aj.), je evidentní.
Možnost použít dělené potrubí, jedno pro přívod spalovacího vzduchu a druhé pro odvod spalin, je zejména ideální v případě, kdy je nutné modernizovat staré komínové těleso.
Pokud stávající komínový průduch není dostatečně rozměrný, nebo je nerovný, znečištěný, bývá problém do něj vložit souosé koaxiální odkouření, které vyžaduje větší světlosti průduchu než odkouření dělené.

Parametry

 • Provedení odtahu spalin kotle – C13 – C33 – C43 – C53 – C63 – C83 – B23
 • Průměr koaxiálního odkouření 60/100mm
 • Průměr děleného odkouření 80/80 mm

Ovládání

Dělené potrubíPřívod vzduchu komínovým průduchemZákladní řídicí systém kotlů obsahuje ekvitermní regulaci pracující s venkovním teplotním čidlem. Pro zajištění přesnější regulace teploty uvnitř domu lze s využitím vhodně umístěného vnitřního teplotního čidla v referenční místnosti, nastavit vliv řízení podle teploty v prostoru, a to v rozsahu od 1 do 99 %. Volbou významu, a tedy velikosti vlivu řízení podle teploty v referenční místnosti, lze kompenzovat její někdy ne zcela ideální vlastnosti, například zvýšenou míru oslunění z nadměrné velikosti oken aj.

Velkou výhodou nové řady kotlů BAXI PLATINUM je možnost využít vedle drátového propojení regulace kotlů s teplotními čidly i bezdrátovou komunikaci. Málokomu se chce kvůli instalaci kotle ničit omítku domu a místností pro uložení propojovacích
kabelů. Bezdrátový přenos dat je bezpečný.

Regulace, možnosti rozšíření

Jeden z možných regulátorů pro drátovou komunikaciLUNA PLATINUM i NOVULA PLATINUM jsou vybaveny regulací Siemens LMS15. Tento systém umožňuje, volbou vhodného rozšiřujícího prvku, přizpůsobení nejrůznějším podmínkám vyplývajícím z volby schématu zapojení, potřeby více topných okruhů s různými teplotami, využití solárních soustav aj. včetně dálkové komunikace přes internet s pomocí webservru.

Ekologie a provoz v centrech měst

Nové plynové kondenzační kotle BAXI PLATINUM splňují podmínky přísné emisní třídy NOx 5 a i svými ostatními parametry ovlivňujícími životní prostředí patří k těm výrobkům, které na životní prostředí berou největší ohled.

Zdroj: časopis Topenářství instalace č. 3/2012, www.topin.cz