BAXI – výrobní linka na vodíkové kotle

BAXI – výrobní linka na vodíkové kotle 16. května 2022

Výrobní závod BAXI v Italském Bassanu del Grappa představil na konci dubna 2022 veřejnosti výrobní linku, která je zaměřena na výrobu kondenzačních kotlů spalujících čistý vodík.

Společnost BAXI, která je součástí skupiny BDR Thermea, se již několik let věnuje výzkumu a vývoji v oblasti vodíkové technologie, která může ve velké míře nahradit doposud používaný zemní plyn. Již v roce 2019 byl v Holandském Rozenburgu instalován první vodíkový kotel jako součást pilotního projektu. Následně byly spuštěny další projekty ve Velké Británii, Francii a Německu. Postupem času se tak ukazuje, že Vodík může být nejen jako varianta pro ukládání energie a její následnou přeměnu ale i jako palivo pro celé teplárenství.

Nové produktové řady kondenzačních kotlů BAXI nesou již označení „hydrogen ready“ a umožňují tak buď spalování směsi zemního plynu a vodíku v poměru 80/20 % (což vede ke snížení emisí CO2 téměř o 22% ve srovnání se standardními plynovými kotli) nebo po drobné technické úpravě přechod na spalování pouze vodíku, tak aby v budoucnu nemuselo docházet k plošným výměnám tepelných zdrojů.

Cíle společnosti BAXI jdou ruku v ruce s Evropskou vodíkovou strategií pro klimaticky neutrální Evropu z roku 2020 ale pevně věříme, že budou mít celosvětový dopad, protože pokud mluvíme o klimatu, jen těžko můžeme zůstat pouze doma…