Hybridní řešení pro komerční instalace

Systém BAXI Hybrid Power je Hybridní řešení speciálně navržené společností BAXI pro přestavbu stávajících obytných budov, bytových domů a budov s centrálním systémem vytápění. Díky inovativnímu systému řízení umožňuje zlepšit energetickou účinnost systémů budovy v oblasti vytápění, chlazení a přípravy TV.

Vlastnosti systémů BAXI Hybrid Power

• Modulární systém umožňuje řízení kaskády až tří tepelných čerpadel a tří kotlů

• Energetická optimalizace díky použití tepelného čerpadla tam, kde je energeticky účinnější

• Široký rozsah modulace s ohledem na využití kondenzačních kotlů a tepelných čerpadel a s ním spojený nižší počet cyklů zapnutí/vypnutí

• Kontinuita provozu díky systémové integraci je zaručen provoz i v případě poruchy některého ze zdrojů