Plynové kotle BAXI

Prohlášení

Webová prezentace společnostiBDR Thermea je vytvořena s maximální snahou o dobrou přístupnost a použitelnost. Je připravena v responzivním designu umožňujícím plnohodnotné zobrazení a čtení na mobilní zařízeních typu tablet nebo chytrý telefon.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlašujeme, že s údaji, které nám poskytnete prostřednictvím formulářů na tomto webu naložíme jako s údaji soukromými a budeme je v tomto smyslu chránit. V žádném případě je bez Vašeho svolení neposkytneme třetím osobám a ani jinak je nezneužijeme.

Prohlášení o autorských právech

Prohlašujeme, že společnost BDR Thermea je držitelem práv k užití veškerého obsahu textového i obrazového, který je použit na tomto webu. Z tohoto důvodu není dovoleno bez předchozího souhlasu je zveřejňovat jinde či jinou formou.

Prohlášení o používání cookies

Prohlašujeme, že náš web používá cookies pouze z technologických účelů a že v nich neukládáme žádné osobní údaje a ani je nijak dále nezpracováváme. Dále mohou cookies využívat skripty třetích stran, které mají samostatně definované podmínky užití. Jejich seznam je uveden níže.

Cookies třetích stran

Nejbližší servisní místo

BDR Thermea (Czech republic) s.r.o.

Jeseniova 2770/56
130 00 Praha 3
Tel.: +420 271 001 627
Email: baxi@bdrthermea.cz